Opplastning av oppgave

Med Simplylearn kan du be dine kursdeltakere laste opp en fil. Dette kan for eksempel være en tekst de må skrive om et emne.