Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle
Språk: Norsk
Pris:  Gratis
Å bygge et kurs

Om kurset

En introduksjon til grunnleggende kursbygging med Simplylearn. Bli kjent med hvordan en setter opp kurs, hva dette består av, og hvilke muligheter du har.

Leksjon 1 hjelper deg å opprette ditt første kurs; legge inn informasjon og velge riktige innstillinger.

Leksjon 2 viser deg hvordan du bruker moduler, sider og elementer for å bygge kurset ditt. 

Leksjon 3 tar for seg vurderingsmulighetene du har som lærer og hvordan du gir tilbakemelding til deltakerne dine. 

Struktur

  • Leksjon 1 - Ditt første kursoppsett
  • Leksjon 2 - Kursets oppbygging
  • Leksjon 3 - Vurdering av deltakere